Dây Curoa

Xác định chiều dài dây curoa

Trong trường hợp lắp đặt mới hoặc thay đổi khoảng cách pulleys đang sử dụng :

1) Theo phương pháp máy móc : Tính toán chiều dài bằng công thức

a)  Xác định đường kính 2 pulleys : 10″ + 2″ = 12″

b) Nhân tổng đường kính 2 pulleys với π/2 (1,6 inches) : 12″ x 1.6″ = 19.2″

c) Đo khoảng cách trung tâm 2 pulleys :  24″ x 2″=48″

d) Cộng hai khoảng cách b và c : 19.2″ + 48″ = 67.2″

Chiều dài ước lượng là 67.2″

2) Theo phương pháp truyền thống : Sử dụng thước dây

Sử dụng thước dây, chúng ta đo trực tiếp khoảng cách giữa hai pulleys, chiều dài thu được có thể là vòng trong hoặc vòng ngoài tùy vào kiểu pulleys, sau đó chọn chiều dài dây curoa thích hợp.

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Hotline tư vấn: 0943 599 688
Zalo